Informace o zpracování osobních údajů

Chalupa Na kopečku, Valašská Bystřice

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

4)   telefonní číslo a emailovou adresu

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav

            – tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo a email – je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

– tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

  Zpracování osobních údajů

a) Uložení

–       údaje jméno a příjmení, adresa, telefon a email jsou uloženy v databázi našich webových stránek, v databázi serveru e-chalupy.cz (pokud rezervace proběhla přes tento server) a případně v emailové schránce majitelů objektu, pokud jste nám tyto informace zasílali emailem. Toto je nutné pro možnost komunikace s klienty, pro splnění zákonných povinností (viz výše) a pro vyúčtování služeb

–       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

–       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.


  1. 1. 2019

Marie a Jan Stavinohovi, majitelé Chalupy Na kopečku